Nextmoves Digital Personnel File


Nextmoves Digital Personnel File

Geschikt voor: SuccessFactors
Vanaf het moment dat uw medewerker in dienst treedt, tot het moment dat deze medewerker uw organisatie weer verlaat, worden er veel documenten geproduceerd die relevant zijn voor en naar aanleiding van het functioneren van de medewerker. Denk aan beoordelingsverslagen, contracten en persoonsdocumenten. Deze documenten moeten (liefst digitaal) op een veilige plek bewaard worden, rekening houdend met de lokale wet- en regelgeving. Naast het opslaan van deze documenten is het tevens relevant deze documenten op een eenvoudige en snelle manier te kunnen terugvinden.
Het Nextmoves Digital Personnel File is een volledig digitaal personeelsdossier en maakt dit allemaal mogelijk.

Met de Digital Personnel File kunt u:
 • De complete inrichting zelf definiëren. Denk aan het opzetten van een folderstructuur en documenttypes.
 • Retentietijden vastleggen per documenttype, waarmee voldaan kan worden aan de wet- en regelgeving.
 • Klantspecifieke metadatavelden definiëren ten behoeve van het vastleggen van relevante gegevens over de opgeslagen documenten.
 • Gegenereerde documenten direct opslaan in het Nextmoves Digital Personnel File dan wel mailen naar de gebruiker zelf of naar de betreffende medewerker.
 • Documenten via Drag&Drop in het dossier opslaan en verslepen naar een andere folder.
 • Documenten direct mailen naar de medewerker of een ander e-mail adres.
 • Zoeken naar documenten over alle dossiers.
 • Complete personeelsdossiers downloaden in één ZIP-bestand.

 • Al deze functionaliteiten werken gebaseerd op de autorisatierollen zoals ze binnen SuccessFactors geïmplementeerd zijn. Daarnaast vereist het DPF het vastleggen van het gewenste toegangsniveau per documenttype en per rol.

  Het Nextmoves DPF is tevens volledig geïntegreerd met de Nextmoves Document Generator. Dit houdt in dat het mogelijk is om een document te genereren met de Document Generator en deze meteen op te slaan in de juiste folder in het DPF.
  Het Nextmoves Digital Personnel File is beschikbaar als SuccessFactors Extension (Cloud).