Nextmoves Flexible Budgets


Nextmoves Flexible Budgets

Geschikt voor: SuccessFactors
Flexibele keuzes kunnen maken in je arbeidsvoorwaarden wordt steeds belangrijker. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van medewerkers om zelf de regie te hebben over hun arbeidsvoorwaarden. Nextmoves Flexible Budgets geeft uw medewerker de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de eigen arbeidsvoorwaarden, waarmee de medewerker deze kan laten aansluiten op de privésituatie en persoonlijke voorkeuren. Extra verlofuren of juist minder, of het gespreid uitbetalen van vakantiegeld; de medewerker bepaalt het helemaal zelf! Door de naadloze integratie met SuccessFactors Employee Central worden contractuele wijzigingen, zoals een wijziging in de arbeidsvoorwaarden meteen doorgerekend in het persoonlijk budget. Zodra de medewerker een wijziging heeft gemaakt in het verbruik van dit budget, dan worden de resultaten direct verwerkt in Employee Central, en meegenomen in de aan Employee Central gekoppelde payroll oplossing. Tevens heeft de leidinggevende meteen inzage in de keuzes die door de medewerker zijn gemaakt.

Met Nextmoves Flexible Budgets kunt u:
  • Invulling geven aan de eigen arbeidsvoorwaarden.
  • Grafisch inzicht krijgen in de opbouw en verbruik van het budget, per keuze.
  • Een pro-forma berekening uitvoeren om het netto effect van de wijzigingen inzichtelijk te maken.
  • Kiezen tussen maandelijkse opbouw, eenmalige opbouw of een combinatie hiervan.
  • De leidinggevende direct inzage geven in de keuzes van de eigen medewerkers.

  • Al deze functionaliteiten werken gebaseerd op de autorisatierollen zoals ze binnen SuccessFactors geïmplementeerd zijn.

    Nextmoves Flexible Budgets is beschikbaar als SuccessFactors Extension (Cloud).