Nextmoves Verzuim & Poortwachter


Nextmoves Verzuim & Poortwachter

Geschikt voor: SuccessFactors en SAP HCM
Het verzuimproces is een ingewikkeld proces, waarbij ondersteuning cruciaal is om te kunnen voldoen aan allerlei wet- en regelgeving. Wist u dat u een boete riskeert van maximaal 455 euro als u de ziekmelding niet op tijd doorgeeft aan het UWV? De Verzuim en Poortwachter module ondersteunt u in het hele verzuimproces, van ziekmelding tot en met de WIA aanvraag. Het informeert u over naderende deadlines en genereert op verzoek de noodzakelijke UWV documenten. Met de Verzuim en Poortwachter oplossing kunt u:

 • Ziek- en betermeldingen invoeren, rekening houdend met vangnet.
 • Poortwachter dossiers bijhouden.
 • Historische ziektegevallen en bijbehorende Poortwachter dossiers inzien.
 • Meldingen versturen naar het UWV (o.a. de 42ste week ziekmelding).
 • Documenten toevoegen.
 • Complete Poortwachter dossiers downloaden.
 • Poortwachter verslag genereren met alle wel en niet uitgevoerde activiteiten.
 • Pro-actief signaleringen versturen bij het (bijna) verlopen van een Poortwachter activiteit en/of bij het invoeren of wijzigen van een ziekmelding.

 • Al deze functionaliteiten werken gebaseerd op de autorisatierollen zoals ze binnen uw HR-systeem (SAP HCM of SuccessFactors) geïmplementeerd zijn.

  Verzuim en Poortwachter is beschikbaar als add-on op SAP HCM en als SuccessFactors Extension (Cloud).
  Security test Nextmoves Verzuim & Poortwachter
  In september 2017 is de Nextmoves Verzuim en Poortwachter oplossing uitvoerig getest door een bedrijf, dat zich gespecialiseerd heeft in beveiliging van applicaties. Er is gekeken of de applicatie te benaderen is zonder de juiste autorisaties, of de toegekende autorisaties overtreden kunnen worden, en of dat er zaken als SQL-injecties uitgevoerd kunnen worden.

  Ons product heeft deze test zeer goed doorstaan!

  Onderstaande tekst komt uit rapport zoals dit op basis van de test is opgesteld:

  Het is binnen deze penetratietest dan ook niet gelukt om ongeautoriseerd toegang te verkrijgen tot de applicatie of vanuit een gebruikersrol buiten de beperkte toegangsrechten te treden

  De penetratie test is gedaan aan de hand van de OWASP v3 richtlijnen en het PTES (Penetration Testing Execution Standard) framework .
   

  Video Verzuim & Poortwachter