Privacy Statement

 

PRIVACY STATEMENT

Jouw privacy is belangrijk voor Nextmoves. In dit privacy statement beschrijven we welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, waarom we deze verwerken, waar we deze informatie voor gebruiken en hoe jij deze informatie kan beheren. Onze privacy statement geldt voor onze website www.nextmoves.nl die een link bevat naar deze verklaring maar ook voor offline inschrijvingen. Deze verklaring is opgesteld conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyregeling is van toepassing op bezoekers van www.nextmoves.nl.

Deze privacyregeling is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website van Nextmoves kunnen worden bezocht.

Nextmoves hecht grote waarde aan de privacy van haar bezoekers. Nextmoves besteedt daarom speciale aandacht aan de verwerking van de persoonlijke gegevens die bezoekers op haar website achterlaten. Om de privacy van haar bezoekers zoveel als mogelijk te waarborgen heeft Nextmoves deze privacyregeling opgesteld.

WANNEER VERZAMELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Nextmoves verzamelt jouw persoonsgegevens:

Op het moment dat je jouw persoonsgegevens achterlaat op www.nextmoves.nl. In dit geval heb je toestemming gegeven tot de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nextmoves:

• Wanneer je solliciteert op een vacature bij Nextmoves via onze website;
• Wanneer je via de website of een van onze Social media accounts hebt aangegeven contact met ons te willen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?
Nextmoves verzamelt, verwerkt en beheert via onze website persoonsgegevens van sollicitanten en (potentiële) zakenrelaties. Zakelijke relaties zijn o.a.: opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die voor of namens Nextmoves diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en overheidsinstanties. Welke gegevens we van je verzamelen hangt af van je relatie met Nextmoves danwel de reden waarom contact is opgenomen met Nextmoves via onze website.

Sollicitanten:
- Naam, adres, woonplaats , geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres
- Curriculum vitae (cv)
- Uitslag online assessment
- Referenties en getuigschriften

Bezoekers van Nextmoves bij achterlating van contactgegevens op onze website:
- Naam
- Indien van toepassing: bedrijfsnaam
- (Potentiële) zakelijke relaties
- Bedrijfsnaam en adres
- Naam, emailadres en/of telefoonnummer van de contactpersoon
- Functietitel

HOELANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?
De bewaartermijnen die we hanteren voor je gegevens verschillen per doeleind:

Sollicitanten (bij afwijzing):
- Maximaal 4 weken na afwijzing sollicitatie

(Potentiële) zakelijke relaties
- De persoonsgegevens verwerkt voor relatiedoeleinden zullen worden bewaard zolang de relatie duurt en/of de wet dit vereist.

MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Nextmoves B.V. deelt jouw persoonlijke gegevens indien dat nodig is voor een passende dienstverlening en wordt tot een minimum beperkt. Deze uitwisseling van persoonsgegevens is altijd in overeenstemming met deze privacyverklaring en wettelijke bepalingen. Ons privacy beleid is gericht op de best mogelijke bescherming van jouw persoonsgegevens. Instanties met wie we jouw persoonlijke gegevens kunnen delen:

Andere Nextmoves B.V. entiteiten;
• Nextmoves Human Capital Management B.V.
• Nextmoves Human Capital Innovation B.V.
• Nextmoves Human Capital Cloud B.V.
• MI Total Solutions B.V.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Nextmoves B.V., om strategische of andere zakelijke redenen, besluit om te verkopen, te kopen, te laten fuseren of op een andere manier te (re)organiseren. Jouw persoonsgegevens worden dan gedeeld indien je gegevens in de bewaartermijn vallen zoals beschreven in “Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?”

HOE BEVEILIGEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?
De beveiliging van jouw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, om jouw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of onthulling. Op het moment dat we jouw persoonlijke gegevens delen met gegevensbewerkers of leveranciers, dan zijn wij ook met hen overeengekomen dat jouw gegevens optimaal beveiligd blijven.

KLACHTEN?
Heb je klachten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonlijke gegevens? Dan gaan we uiteraard graag met je in gesprek om samen tot een oplossing te komen. Mocht je hierna alsnog niet tevreden zijn, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

HOE KAN IK MIJN GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF LATEN VERWIJDEREN?
Indien je graag wilt zien welke persoonsgegevens we van jou verwerkt hebben of je hebt een verzoek tot wijziging, overdracht of verwijdering van jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming om deze op te vragen bij de aangewezen contactpersoon via onderstaande contactgegevens. Binnen 5 werkdagen zullen we je verzoek inwilligen. Het opvragen van gegevens dient wel in alle redelijkheid te gebeuren.

E-mailadres: administratie@www.nextmoves.nl
Telefoonnummer: 0 852 733 029

COOKIES
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt.

De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. In onze website maken wij gebruik van een aantal cookies waarmee wij jouw gebruik kunnen meten. Hiermee kunnen wij vervolgens onze website en jouw gebruikersgemak verbeteren.

De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Nextmoves B.V. of die van een derde partij waarmee Nextmoves B.V. een verwerkersovereenkomst heeft opgesteld. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Op deze manier kunnen wij onze website en jouw gebruikerservaring verbeteren.

HOE LANG BLIJVEN COOKIES ACTIEF?
Via onze website maken wij gebruik van sessie- en permanente cookies. Een sessie cookie wordt automatisch van uw computer verwijderd wanneer u uitlogt. De permanente cookies hebben een uiteenlopende levensduur van 30 dagen tot enkele jaren.

RECHT VAN INZAGE EN CORRECTIE
Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

FUNCTIONELE COOKIES
Wanneer je onze website bezoekt krijg je een cookiemelding. Om te voorkomen dat je dit continue in beeld krijgt gebruiken wij een cookie om te onthouden of je de cookiemelding wel of niet gesloten hebt. Zonder de cookie zal de melding niet permanent gesloten kunnen worden.

ANALYTISCHE COOKIES
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACY STATEMENT
Nextmoves B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. De meest actuele versie van dit document kun je altijd vinden op onze website. Deze versie is opgesteld in juni 2018.