Digitaal Personeelsdossier

Geschikt voor: SAP SuccessFactors

Het Nextmoves Digitaal Personeelsdossier stelt je in staat om alle documenten die voor medewerkers worden gemaakt digitaal op te slaan. Vanaf het moment dat een medewerker in dienst treedt, tot het moment dat deze medewerker jouw organisatie weer verlaat, worden er veel documenten geproduceerd die betrekking hebben op een medewerker. Denk aan onder meer arbeidscontracten, persoonsdocumenten of kopieën van certificaten en diploma’s. Deze documenten moeten (liefst digitaal) op een veilige plek bewaard worden, rekening houdend met de lokale wet- en regelgeving.

Naast het opslaan van deze documenten is het tevens relevant deze documenten op een eenvoudige en snelle manier terug te kunnen vinden. Het Nextmoves Digitaal Personeelsdossier is een volledig digitaal personeelsdossier in SAP SuccessFactors en maakt dit allemaal mogelijk.

Met het Digitaal Personeelsdossier kun je:

  • De complete inrichting zelf definiëren. Denk aan het opzetten van  folderstructuren en documenttypes.
  • Retentietijden vastleggen per documenttype, waarmee voldaan kan worden aan de wet- en regelgeving (GDPR/AVG)
  • Extra details vastleggen over opgeslagen documenten, zoals verloopdata van certificaten, via klantspecifieke metadata velden
  • Mogelijk om te koppelen met de Nextmoves Document Generator én digitaal onderteken-partijen*, waardoor ondertekende documenten automatisch in het dossier geplaatst worden
  • Documenten via Drag&Drop in het dossier opslaan vanuit onder meer Windows Explorer
  • Zoeken naar documenten over alle dossier (zowel ‘positief’ als ‘negatief’ zoeken mogelijk, waardoor ontbrekende documenten snel gevonden kunnen worden)
  • Complete personeelsdossiers downloaden in één ZIP-bestand.

Alle functionaliteiten van het Nextmoves Digitaal Personeelsdossier maken gebruik van de autorisatierollen zoals deze binnen SAP SuccessFactors geïmplementeerd zijn. Daarnaast is het mogelijk om binnen het Nextmoves Digitaal Personeelsdossier het gewenste toegangsniveau per documenttype en per rol vast te leggen.

Het Nextmoves Digitaal Personeelsdossier is volledig geïntegreerd met de Nextmoves Document Generator. Dit houdt in dat het mogelijk is om een document te genereren met de Nextmoves Document Generator en deze meteen op te slaan in de juiste folder in het Nextmoves Digitaal Personeelsdossier.

*Het Nextmoves Digitaal Personeelsdossier heeft koppelingen met DocuSign, ValidSign en SigningHub. Het is mogelijk om met andere aanbieders van digitaal ondertekenen te koppelen. Voor het gebruik maken van digitaal ondertekenen is een abonnement nodig bij één van deze partijen.

Het Nextmoves Digitaal Personeelsdossier is beschikbaar als SuccessFactors Extension (Cloud).

Bekijken in SAP App Center
Digital Personnel file SAP SuccessFactors
Document Generator 2 - Nextmoves SAP HCM HXM
Document Generator 3 - Nextmoves SAP HCM HXM
SuccessFactors SAP Store