Document Generator

Geschikt voor: SAP SuccessFactors

De Nextmoves Document Generator stelt je in staat om binnen SAP SuccessFactors documenten te genereren in Microsoft Word ® of PDF-formaat ®. De Nextmoves Document Generator haalt informatie direct op uit  en koppelt de geselecteerde medewerkersgegevens aan het document. Documenten kunnen hierdoor snel en foutloos worden gedownload, verzonden worden via e-mail of direct worden opgeslagen in het Nextmoves Digitaal Personeelsdossier. Gegenereerde documenten kunnen, inclusief workflow, verstuurd worden naar een partij voor digitaal ondertekenen*.

Met de Nextmoves Document Generator is het mogelijk om documenttemplates te koppelen aan events in SAP SuccessFactors, zodat documenten automatisch worden gegenereerd en opgeslagen na het voltooien van een proces in SAP SuccessFactors. Denk hierbij aan het automatisch genereren van een arbeidscontract, het digitaal te laten ondertekenen en automatisch op te slaan in het dossier, zodra de nieuwe medewerker in SAP SuccessFactors is ingevoerd.

Met de Document Generator kun je:

  • Bedrijfsspecifieke templatedocumenten eenvoudig beheren en opslaan
  • Gebruik maken van reeds bestaande templatedocumenten gemaakt in Microsoft Word ®, dus inclusief eigen kop- en voettekst
  • Documenten snel en accuraat genereren op basis van deze templatedocumenten en de medewerker gegevens uit SAP SuccessFactors
  • Het genereren van een documenttemplate koppelen aan events in SAP SuccessFactors, zodat dit proces automatisch gestart en afgehandeld wordt
  • Gegenereerde documenten direct opslaan in het Nextmoves Digitaal Personeelsdossier, dan wel mailen naar de gebruiker zelf of naar de betreffende medewerker
  • Autorisaties toepassen op documenttemplates, waardoor medewerkers en leidinggevenden zelf documenten kunnen genereren. Denk hierbij aan een werkgeversverklaring of een bevestiging van contractverlenging.

Alle functionaliteiten van de Nextmoves Document Generator maken gebruik van de autorisatierollen zoals deze binnen SAP SuccessFactors geïmplementeerd zijn.

De Nextmoves Document Generator is beschikbaar als SAP SuccessFactors Extension (Cloud) en is volledig gebouwd op het SAP Cloud Platform.

*De Nextmoves Document generator heeft koppelingen met DocuSign, ValidSign en SigningHub. Het is mogelijk om met andere aanbieders van online digitaal ondertekenen te koppelen. Voor het gebruik maken van digitaal ondertekenen is een abonnement nodig bij één van deze partijen.

Document Generator 1 - Nextmoves SAP HCM HXM
Document Generator 2 - Nextmoves SAP HCM HXM
Document Generator 3 - Nextmoves SAP HCM HXM
SuccessFactors SAP Store