Solution advies

Architectuur & Roadmap

‘Het vertalen van strategische HR doelstellingen naar IT oplossingen, die bijdragen aan de missie en visie van de organisatie’

De digitalisering van HR is een trend die steeds verder doorzet. Medewerkers verwachten van werkgevers dat zij innovatieve en moderne HR tools aanbieden, die de medewerker beleving verbeteren. Vanuit HR is het belangrijk dat deze tools bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie en HR op de kaart zetten als belangrijke speler voor het invullen van de missie en strategie van de organisatie.


Maar hoe vertaal je deze HR doelstellingen nu eigenlijk in IT oplossingen, en hoe zorg je ervoor dat de gekozen oplossingen ook binnen het bestaande IT landschap passen en integreren met de bestaande applicaties die al in gebruik zijn. Waar begin je met het digitaliseren van HR? Hoe stel je een roadmap op? Complexe vraagstukken waar geen eenduidig antwoord op te geven is. Iedere organisatie is anders, de architectuur en roadmap moeten ‘op maat’ zijn.


Nextmoves heeft de kennis en ervaring in huis om, samen met u, HR verder te digitaliseren. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een roadmap en het vormgeven van uw HR/IT architectuur.


HR Analytics

‘HR analytics als middel om je HR beleid vorm te geven’

De tijd dat HR data alleen gebruikt werd voor het berekenen van verlofrechten en het betalen van salaris ligt ver achter ons. Veel HR organisaties zijn tegenwoordig prima in staat operationele rapportages te maken en het management te voorzien van stuur en kengetallen.


Met HR Analytics gaan we nog een stap verder, door gebruik te maken van statistische tools wordt het mogelijk ontwikkelingen te voorspellen (bijvoorbeeld: welke profielen zijn succesvol in onze organisatie? Of voor welke profielen is het uitstroomrisico het hoogst?). Door deze aanpak wordt het bepalen en behalen van strategische HR doelstellingen een stuk transparanter.


Dit klinkt allemaal veel belovend maar wat kan HR Analytics voor je organisatie betekenen en hoe organiseer je dit? Nieuwsgierig geworden?

GDPR (General Data Protection Regulation)

‘Van een verzameling aan regels rondom data protectie naar een harmonisering van wetgeving’

Met ingang van 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de GDPR, maar wat houdt dit eigenlijk in voor uw HR organisatie?


Er zijn 4 basis principes van toepassing:

  • Transparantie: redelijkheid en wettelijkheid van verwerking: er moet duidelijkheid zijn over de wijze waarop data verwerkt wordt.
  • Beperken en minimaliseren van data: verwerking van data mag alleen indien er specifieke, expliciete of wettelijke redenen voor zijn.
  • Accuraatheid: beperking van data opslag, integriteit en vertrouwelijkheid: verplichting om data te corrigeren, niet langer te bewaren dan noodzakelijk, het voorkomen van onwettelijke verwerking of verlies van data met behulp van de juiste technische en organisatorische oplossingen.
  • Verantwoordelijkheid: de controleur is verantwoordelijk voor, en kan aantonen dat zij compliant zijn met de basis principes van de GDPR.

De regelgeving binnen de GDPR is niet altijd even duidelijk, dus het voldoen aan de regelgeving vergt enig uitzoekwerk en vereist dat u acties onderneemt.


De volgende stappen moet u ondernemen om te voldoen aan de regelgeving van de GPDR:
  1. Stel een data protection officer aan
  2. Onderzoek welke dataverwerking plaatsvindt en identificeer gaps
  3. Prioriteer acties
  4. Manage risico’s
  5. Organiseer interne processen
  6. Documenteer

Voor meer informatie, neem contact met ons op via de contactpagina