SuccessFactors Implementatie

Hoe implementeert Nextmoves SAP SuccessFactors? Dat is een vraag die wij vaak te horen krijgen. Er zijn verschillende implementatie technieken en methodieken die toegepast kunnen worden. Uit ervaring weten wij dat de beste manier om te implementeren samen met onze klant opgezet wordt. Met elkaar kiezen wij wat de beste implementatie strategie is. Niet iedere klant is hetzelfde en daarom bepalen we dit vooraf samen.

Daar waar gesproken wordt over het implementeren van een HR systeem mag het duidelijk zijn dat het hier om een behoorlijke verandering gaat. Bedrijven, mensen en HR processen zijn continu in beweging en zijn de laatste jaren sterk beïnvloed door factoren van buitenaf. Hierbij kan gedacht worden aan data privacy, technologie bewegingen naar de cloud en het vinden én behouden van het juiste talent voor de juiste opdracht.

Het implementeren van een HR systeem is een beleving, een eXperience. Hierbij zijn verschillende mensen en doelgroepen betrokken die vanuit hun rol in de organisatie alle zaken op hun eigen manier beleven.

Vanuit het oogpunt van de medewerkers in jullie organisatie streven wij er naar om dit aan te laten sluiten bij de HR trends van deze tijd. Jullie medewerkers moeten het nieuwe systeem, net zo zeer als het werken bij jullie organisatie, als een eXperience gaan ervaren. Hiermee willen wij bereiken dat er een transformatie van Human Resource Management naar Human eXperience Management gerealiseerd wordt. SAP SuccessFactors kan hier vanuit de cloud strategie op basis van in het systeem aanwezige standaarden van grote toegevoegde waarde zijn. Belangrijke verandering hierbij is dat bestaande processen en systemen mogelijk aangepast en geoptimaliseerd worden.

Employee central SAP Successfactors

Kostenbewaking

Eén van de kernpunten waar Nextmoves een focus op heeft is dat het voor de klant vooraf 100% duidelijk is wat een implementatie gaat kosten. Het helder en duidelijk krijgen hiervan doen wij in de eerste fase van het implementatietraject. Na deze fase besluit de klant dan om verder te gaan of niet. Op basis van de opgestelde Statement Of Work hanteren we daarna een zeer duidelijke scope afbakening wat duidelijk geeft voor iedereen.

Aanpak

Nadat de Statement Of Work akkoord bevonden is bepalen wij in overleg hoe onze gecertificeerde consultants de implementatie gaan uitvoeren. Als voorbeeld; er wordt bepaald of er remote gewerkt wordt of op een projectlocatie bij de klant.

Nextmoves zal vervolgens heel efficiënt gaan implementeren. Wij doen dit op basis van onze verzamelde SAP SuccessFactors best practices die wij vertaald hebben in een Rapid Deployment Solution. Op deze manier maken de gebruikers van de klant zeer snel kennis met een ingericht HR systeem, bij de eerste workshop staat er vaak al een systeem klaar om processen in te tonen. Dit draagt allemaal bij aan d eXperience van de gebruiker gedurende de implementatie. De gebruikers uit de organisatie gaan het opgeleverde werk testen, er zal vervolgens altijd een inrichtingsoptimalisatie uitgevoerd worden en dit zal resulteren in de gebruikersacceptatie testen.

SAP SuccessFactors workforce

Beheer

Na oplevering van het project zal het systeem in beheer genomen worden. Nextmoves heeft hiervoor een specifiek beheermodel dat wij al voor heel veel klanten uitvoeren. Meer informatie over wat Nextmoves kan betekenen op het vlak van beheer is te vinden op de pagina Nextmoves Beheer.

Meer informatie