SuccessFactors Integratie

SAP SuccessFactors zorgt ervoor dat alle medewerkersgegevens en een groot deel van de processen rondom medewerkersgegevens in één systeem ondergebracht kunnen worden. Hoewel een landschap met veel verschillende systemen vaak geprobeerd wordt te voorkomen, zien we dat er eigenlijk niet aan te ontkomen is dat er meerdere systemen zijn die gebruik maken van dezelfde data elementen. Integratie is hierbij  dan essentieel.

Door het opzetten van de juiste integratie zorgen we ervoor dat data slechts 1 keer ingevoerd hoeft te worden, namelijk bij de bron. Vervolgens kunnen via integraties andere applicaties gebruik maken van bepaalde data elementen, zonder dat deze opnieuw ingevoerd hoeven te worden. Voorbeelden zijn onder meer het integreren met Microsoft Active Directory voor het aanmaken, bijhouden en verwijderen van accounts voor mail en algehele bedrijfstoegang, maar ook integreren met diverse payroll providers, SAP ECC of arbodienst.

Integreren kan op verschillende manieren en gebruik makend van verschillende tools. Binnen Nextmoves wordt er veelal gebruik gemaakt van SAP Cloud Platform Integration, SAP PI of Dell Boomi. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met wat het beste past bij de situatie van jouw bedrijf.

Een aantal voorbeelden van door Nextmoves gerealiseerde en beschikbare integraties:

In veel gevallen wordt SAP SuccessFactors gebruikt als bron voor alle persoons- en contractgegevens van de medewerkers binnen het bedrijf. Alle data in 1 systeem, zowel voor iedereen nationaal als internationaal. Dit levert de vrijheid op om vanuit 1 global HR systeem, verschillende lokale payroll aanbieders te gebruiken. Via payroll integratie wordt ervoor gezorgd dat de relevante medewerkersgegevens over gaan vanuit SAP SuccessFactors naar het payroll systeem.

Of je nu gebruik maakt van SAP HCM, Nmbrs, RAET, ADP Workforce, ADP Streamline (allen bestaande Nextmoves integraties) of welke andere payroll provider dan ook, Nextmoves heeft een projectaanpak ontwikkeld die zorgt voor de juiste kaders en handvaten om tot een succesvol resultaat te komen. Als klant kun je je wensen bespreken en in overleg met de payroll provider wordt er bepaald welke gegevens er op welke manier richting de payroll provider gestuurd worden.

Voor een volledig digitaal declaratieproces zetten wij stellen wij vaak Declaree voor als te gebruiken tool. Voor de combinatie SAP SuccessFactors en Declaree hebben wij dan ook een standaard integratie opgezet, welke beide kanten op werkt.

Vanuit Declaree naar SAP SuccessFactors betekent dit dat ingediende en goedgekeurde declaraties direct op de juiste salariscomponenten in SAP SuccessFactors worden geboekt. Vanuit hier kunnen ze als input voor de salarisverwerking dienen. Bij succesvol toevoegen van de componenten in SAP SuccessFactors wordt er een signaal terug gestuurd richting Declaree, zodat de openstaande declaratie daar direct wordt afgesloten.

 Er is tevens een integratie vanuit SAP SuccessFactors richting Declaree. Hierin is het mogelijk om aan te geven welke medewerkers aangemeld, aangepast of verwijderd moeten worden in Declaree. Hierdoor is er altijd een up to date gebruikersbestand in Declaree, op basis van SAP SuccessFactors.

Met de Arbodienst integratie is het mogelijk om al je verzuimgegevens vanuit SAP HCM geautomatiseerd te versturen naar de eigen Arbodienst. Deze integratie is opgezet volgens de SIVI standaard.

De SIVI verzuimstandaard is ontwikkeld om efficiënt en effectief verzuimgegevens uit te kunnen wisselen tussen werkgevers en arbodiensten. In deze standaard is vastgelegd hoe gegevens mogen worden uitgewisseld en welke gegevens hierin meegenomen worden.

Nextmoves heeft een eigen integratie ontwikkeld waarmee we de medewerker- en verzuimgegevens uit SAP HCM kunnen extracten en kunnen uitwisselen volgens de SIVI verzuimstandaard met de eigen Arbodienst.

De combinatie SAP SuccessFactors en SAP HCM kan op verschillende manieren met en naast elkaar bestaan. Zo kan SAP SuccessFactors gebruikt worden als bron voor alle medewerkersgegevens en wordt in SAP HCM enkel nog de payroll verwerkt. Het kan echter ook zo zijn dat SAP HCM nog als bron gebruikt wordt voor medewerkersgegevens en SAP SuccessFactors voor de Talent Management processen wordt ingezet.

Voor alle verschillende combinaties zijn integraties mogelijk, al dan niet standaard beschikbaar gesteld door SAP. De mogelijkheden rondom integratie tussen de beide systemen zorgt onder meer voor de mogelijkheid om een geleidelijke transitie naar de cloud te maken